Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies,w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej...

Menu

Zaloguj

Zaloguj:


Zapomniałeś(-aś) szczególów?

Adres

INSTEL-SERVICE
ul. Podjazd 5
80-542 Gdańsk
woj. pomorskie
tel.: 58 343 00 64

Instalacja gazowa

Układ przewodów gazowych w budynku, wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, rozpoczynający się na kurku głównym i zakończony odbiornikami gazowymi (definicja według normy PN-M-34507).
 

Przegląd instalacji gazowej

Właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości  ma obowiązek  zlecić przynajmniej raz w roku wykonanie przeglądu instalacji i urządzeń gazowych. W budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 kontrolę taką należy przeprowadzić dwa razy w roku w terminach do 31 maja i do 30 listopada (podstawa prawna: art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane). Kontrolę przeprowadza się zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą przeglądów instalacji gazowych PN-M-34507: 2002. Głównym elementem przeglądu jest sprawdzenie szczelności instalacji gazowej od kurka głównego, poprzez piwnice i korytarze, lokale, na urządzeniach gazowych skończywszy. Szczelność badana jest detektorem metanu. Sprawdzenie szczelności nie jest jednak jedynym elementem przeglądu. W jego trakcie dokonuje się także sprawdzenia działania zaworów odcinających gaz, ocenia się dostęp do zaworów, ocenia stan przewodów gazowych. Wszystkie obserwacje i ewentualne zalecenia zapisuje się w protokole pokontrolnym.
 
 
Główna próba ciśnieniowa instalacji

Innym sposobem sprawdzenia szczelności instalacji jest wykonanie głównej próby ciśnieniowej. Polega ona na napełnieniu instalacji powietrzem do ciśnienia 50 kPa (w szczególnych wypadkach 100 kPa). Czas trwania próby: 30 minut. Jeżeli po tym czasie nie stwierdzi się na manometrze spadku ciśnienia, wynik próby uznaje się za pozytywny. Po wykonaniu próby sporządzany jest protokół. Wykonanie próby ciśnieniowej zakończonej wynikiem pozytywnym jest konieczne do zamontowania przez Zakład Gazowniczy gazomierza na instalacji i uruchomienia dopływu gazu.