Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies,w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej...

Menu

Zaloguj

Zaloguj:


Zapomniałeś(-aś) szczególów?

Adres

INSTEL-SERVICE
ul.Oliwska 21/23 lok.2.8B
80-563 Gdańsk
woj. pomorskie
tel.: 58 343 00 64

Inspekcje instalacji spalinowo-powietrznych dla kotłów turbo i kondensacyjnych

 

Zalety kotłów z zamkniętą komorą spalania to: wysoka efektywność energetyczna ,bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Poza względami technicznymi i ekonomicznymi zastosowanie urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania jest najskuteczniejszą metodą eliminacji ryzyka zaczadzeń i poprawy komfortu użytkowania. Są one wyposażone w wentylator znajdujący się w części powietrznej lub spalinowej. Dzięki układowi wentylatorowemu, możliwe jest zastosowanie przewodów powietrzno-spalinowych odprowadzających spaliny i jednocześnie dostarczających do komory spalania odpowiednią ilość powietrza. Uniezależnia to pracę kotła od konieczności pobierania wymaganej ilości powietrza spalania z mieszkania. Doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin realizuje się przewodami nadciśnieniowymi o szczelności minimum 200 Pa, wykonanymi z materiałów niepalnych. Szczelność połączeń poszczególnych elementów gwarantują uszczelki elastomerowe.

 

WAŻNE !!!  Zgodnie z obowiązującymi przepisami układ przewodów spalinowo-powietrznych podłączonych do kotła z zamkniętą komorą spalania traktowany jest jako część składowa instalacji gazowej i podlega rygorom jak dla instalacji gazowej.

 

Spaliny i powietrze do kotłów odprowadza się:

 • współosiowymi przewodami powietrzno-spalinowymi (WSPS),
 • rozdzielnym systemem powietrznym i spalinowym (SPS).

Systemy powietrzno-spalinowe możliwe są do zastosowania zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i budynkach wielokondygnacyjnych. Dzięki nadciśnieniu jakie wytwarza zamontowany w kotle wentylator ( w celu usunięcia spalin z komory spalania) nie jest już konieczne korzystanie z tradycyjnych kominów, które pracują na zasadzie ciągu naturalnego.

Z przepisów prawnych i specyfikacji technicznych wynika obowiązek utrzymywania przewodów spalinowo-powietrznych w dobrym stanie technicznym poprzez okresowe ich czyszczenie i kontrolę.

 

Kontrolę stanu technicznego, co najmniej raz w roku, powinny przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Kontrola roczna odbywa się na podstawie: Art. 62. Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.sierpnia 1994r z późniejszymi zmianami), powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności przewodów spalinowo-powietrznych oraz podłączeń i możliwości ich bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w Ustawie - 1 rok.

 

Zakres kontroli przewodów spalinowo-powietrznych obejmuje:

 1. Badanie drożności przewodów
 2. Badanie prawidłowości podłączeń do urządzenia gazowego
 3. Prawidłowości wylotów przewodów
 4. Badanie szczelności przewodów
 5. Ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców

Po wykonaniu przeglądu - kontroli przewodów spalinowo-powietrznych należy wypełnić Protokół z okresowej kontroli.

 

Narzędzia wskazane przy wykonywaniu kontroli przewodów:

 1. Manometr różnicowy
 2. Wykrywacz obecności spalin – analizator spalin
 3. Kamera inspekcyjna – w razie potrzeby

 

Wykaz norm i rozporządzeń stanowiących podstawy prawne i techniczne przy wykonywaniu kontroli przewodów spalinowo-powietrznych:

 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 04.07.1994r. (Dz. U. Nr 89 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Ochronie o Przeciwpożarowej ( Dziennik Ustaw Nr 81 z 1991r. poz. 351 z późniejszymi zmianami )
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.(Dz. U. Nr 92 z 1992r. póz. 460 z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. (Dz. U. Nr 74 z 1999r. poz. 836)
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.Nr 12 poz.1138 z dnia 11 lipca 2003 r.)
 7. PN-87M-35350- Kotły grzewcze niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i badania.