Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies,w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej...

Menu

Zaloguj

Zaloguj:


Zapomniałeś(-aś) szczególów?

Adres

INSTEL-SERVICE
ul.Oliwska 21/23 lok.2.8B
80-563 Gdańsk
woj. pomorskie
tel.: 58 343 00 64

Pierwsze uruchomienie gazowego urządzenia grzewczego

 

Głównym celem pierwszego uruchomienia jest sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia bezpieczeństwa i kontroli prawidłowo funkcjonują. Przed przekazaniem urządzenia do użytkowania, osoba odpowiedzialna za pierwsze uruchomienie, ma obowiązek sprawdzić jego funkcjonowanie.

Aby prawidłowo i zgodnie z wszystkimi wytycznymi uruchomić kocioł, przed wezwaniem serwisu, należy upewnić się że:

Z kim skontaktować się w sprawie pierwszego uruchomienia urządzenia grzewczego?

Pierwsze uruchomienie urządzenia przed rozpoczęciem jego eksploatacji powinno być wykonane, na zlecenie użytkownika, przez Autoryzowany Serwis.

Pierwsze uruchomienie a rozruch urządzenia

Dopuszcza się rozruch urządzenia przez Autoryzowanego Instalatora. Poprzez rozruch urządzenia rozumie się wstępne włączenie urządzenia do pracy. W takim przypadku pierwsze uruchomienie, (jeżeli jest warunkiem udzielenia gwarancji) musi być dokonane w ciągu 14 dni od daty rozruchu a jego koszt pokrywany jest przez producenta. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami dotyczącymi pierwszego uruchomienia, które znajdują się w książce gwarancyjnej urządzenia.

 Bezpłatne pierwsze uruchomienie urządzenia grzewczego obejmuje:

Bezpłatne pierwsze uruchomienie urządzenia grzewczego nie obejmuje:

 

Naprawy gwarancyjne

 

Podstawą przyjęcia zgłoszenia urządzenia do naprawy gwarancyjnej jest :

Brak wymienionych wyżej dokumentów wyklucza możliwość dokonania naprawy gwarancyjnej. W przypadku braku jednego z dokumentów lub okazanie niepoprawnie wypełnionych dokumentów upoważnia serwis do odrzucenia naprawy gwarancyjnej i obciążenia Klienta kosztami naprawy.

Gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych oraz usterek i uszkodzeń urządzenia, wynikających z:

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku zmiany miejsca zainstalowania kotła w okresie gwarancyjnym, zachowanie jej dalszego biegu wymaga ponownego odpłatnego wykonania  pierwszego uruchomienia w nowym miejscu jego pracy.

W przypadku nieuzasadnionego wezwania Autoryzowanego Serwisu, koszty związane z jego przyjazdem w pełnej  wysokości  pokrywa użytkownik.

 

Gwarancja

 

Gwarancja jest umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Producentem, a Kupującym. Jej ustalenia  zawarte są w Warunkach Gwarancji z którymi prosimy uważnie się zapoznać.

 

Przeglądy gwarancyjne

 

Większość gazowych urządzeń grzewczych w okresie gwarancyjnym wymaga tzw. przeglądu gwarancyjnego. Szczegóły znajdziecie Państwo w karcie gwarancyjnej.

Trzeba pilnować tych czynności, gdyż w tej branży jest podobnie jak w branży samochodowej - nie wykonanie obowiązkowego przeglądu skutkuje utratą gwarancji. Dlatego jeśli urządzenie ma posiadać ważną gwarancję należy wykonywać właściwe przeglądy. (Przykładowo  przy kotłach gazowych raz w roku. Oczywiście wszystko zależy od producenta). Należy też zadbać, aby przeglądów tych dokonywał Autoryzowany Serwis.

Koszt przeglądu ,dojazdu oraz ewentualnych materiałów eksploatacyjnych pokrywa Użytkownik.

W zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów urządzenia.