Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies,w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej...

Menu

Zaloguj

Zaloguj:


Zapomniałeś(-aś) szczególów?

Adres

INSTEL-SERVICE
ul. Podjazd 5
80-542 Gdańsk
woj. pomorskie
tel.: 58 343 00 64

Unijna Dyrektywa  ErP  i  Ekoetykietowanie

 

Nowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej źródeł ciepła

Przepisy Unii Europejskiej wprowadziły z dniem 26 września 2015 r. nowe wymagania odnośnie efektywności energetycznej źródeł ciepła i zasobników c.w.u. Oprócz tego, wszystkie produkty o mocy do 70 kW i zasobniki o pojemności do 500 l muszą posiadać oznakowanie etykietą efektywności energetycznej.

Dyrektywa ErP (produkty związane z energią)

Obowiązująca na terenie całej Unii Europejskiej określa minimalne wymagania dotyczące właściwości produktów zużywających energię i mających wpływ na środowisko. Wszystkie źródła ciepła i zasobniki muszą spełniać określone wymagania odnośnie efektywności energetycznej. Odnosi się ona do kotłów grzewczych, przepływowych ogrzewaczy wody  (gazowych, olejowych i elektrycznych), pomp ciepła, kolektorów słonecznych, urządzeń kogeneracyjnych i do zasobników. Wynika z niej również obowiązek oznakowania etykietami efektywności energetycznej produktów i systemów o mocy do 70 kW. Podobne etykiety stosowane już są na urządzeniach elektrycznych, takich jak pralki, lodówki, suszarki czy telewizory. W ten sposób użytkownik już na pierwszy rzut oka może rozpoznać efektywność na podstawie różnych kolorów i liter na etykiecie. Partnerzy handlowi, inżynierowie, handlowcy i instalatorzy są zobowiązani do zawarcia danych liczbowych dotyczących efektywności energetycznej w swoich ofertach dla klientów, w postaci specyfikacji danych i etykiet efektywności energetycznej.

Wymogi dla urządzeń centralnego ogrzewania

Należy podkreślić, iż wymogi Komisji Europejskiej dotyczą wyłącznie urządzeń, które zostały wyprodukowane po publikacji rozporządzenia.

Do końca września 2015 roku nastąpiło wycofanie z produkcji:

– niekondensacyjnych kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania

– niekondensacyjnych kotłów gazowych z otwartą komora spalania:

a)      jednofunkcyjnych o mocy powyżej 10 kW,

b)      wielofunkcyjnych o mocy powyżej 30 kW

– niekondensacyjnych kotłów olejowych

Natomiast do września 2018 roku nastąpi wycofanie z produkcji niekondensacyjnych kotłów gazowych o wysokiej emisji  NOx.. Wycofane zostaną wszystkie urządzenia o emisji NOx przekraczającej:

a)      gazowe >56 mg/kWh,

b)      olejowe >120 mg/kWh

c)       gazowe CHP >240 mg/kWh.

Podobny wymóg dla kotłów stałopalnych dotyczący emisji tlenków węgla, węglowodorów i pyłów zawieszonych, spowoduje sukcesywne wycofanie z produkcji większości występujących technologii kotłów, w szczególności wiele typów kotłów węglowych. Jest to jednoznaczne z zaprzestaniem produkcji kotłów wielopaliwowych stałopalnych ładowanych ręcznie do spalania węgla i drewna.

W rezultacie wiele modeli urządzeń grzewczych musi zostać zastąpionych nowymi modelami spełniającymi wymogi dyrektywy Unijnej.

 

Wybrane gazowe i olejowe urządzenia grzewcze, które zostały lub będą wycofane ze sprzedaży
 
Minimalna
efektywność
Urządzenia grzewcze
Termin wycofania

09/2015

09/2017

09/2018

ηS >86%

 gazowe kotły z zamkniętą komorą spalania,
 ηS <86%

 

 

 olejowe kotły niekondensacyjne ηS <86%

 

 

 niekondensacyjne, jednofunkcyjne kotły gazowe
 (otwarta komora spalania B11)
 o mocy ≥ 10 kW, ηS <86%

 

 

 niekondensacyjne, dwufunkcyjne kotły gazowe
 (otwarta komora spalania B11)
 o mocy ≥ 30 kW, ηS <86%

 

 

 kotły kondensacyjne ηS <86%

 

 

 kotły kondensacyjne o mocach od 70 do 400 kW,
 dla ktorych ηS <86% dla 100% mocy
 i <94% dla 30% mocy kotła

 

 

ηS >75%

NOx <56 ppm

 kotły z otwartą komorą spalania B11 i wysokim NOx  (>56 ppm),
 dwufunkcyjne <30 kW, jednofunkcyjne <10 kW

 

 

ηS >100%

 urządzenia kogeneracyjne >86%